Domov

-          V oblasti upratovania sa špecializujeme na profesionálne upratovacie služby komplexného charakteru s použitím najnovších a najkvalitnejších profesionálnych zariadení a prostriedkov. Naším heslom, ktorým sa riadime v oblasti udržiavania čistoty je „čistota a zdravie“ pretože tieto dva pojmy považujeme za úzko prepojené. Veríme, že v čistej, upratanej a voňavej kancelárii či domácnosti sa ľuďom príjemnejšie a lepšie pracuje a žije, a to spôsobuje aj ich zvýšenú efektivitu pri vykonávaní akýchkoľvek pracovných či voľno časových aktivitách.

        Niečo o nás:

-             Fungovanie našej spoločnosti je založené na precíznosti a spoľahlivosti. Výber našej spoločnosti je pre nás najväčším prejavom dôvery našich klientov. Zaručujeme im dôkladne vykonanú upratovaciu činnosť v ich priestoroch, korektnosť, flexibilné reakcie na ich meniace sa požiadavky, ale hlavne bezpečnosť a ochranu ich citlivých údajov, napriek tomu, že práce vykonávame často bez ich prítomnosti.